ZAPRASZAM MŁODZIEŻ DO AKTYWNEJ PRACY W „KOLE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI”

Koło to forma działań śródlekcyjnych i pozalekcyjnych. Możesz tu rozwijać swoje zainteresowania, dzielić się ciekawymi pomysłami organizacyjnymi, prowadzić dyskusje, prezentować talenty, słowem - współtworzyć życie kulturalne biblioteki. Do uczestnictwa w tej formie aktywności szkoły zachęcam wszystkich uczniów kreatywnych, mających pasje czy chcących zaprezentować swe hobbystyczne kolekcje. Mile widziana jest też Wasza pomoc w pracach typowo bibliotecznych.

Jak działa koło?

Koło przyjaciół biblioteki to grupa nie do końca sformalizowana organizacyjnie. Poza opiekunemw osobie nauczyciela bibliotekarza, nie posiada przewodniczącego, nie ma żadnych władz, wszyscy są tu równi i wszyscy, dzięki swej aktywności, mogą zostać przyjaciółmi biblioteki. Stały trzon koła stanowią łącznicy klasowi - są to zazwyczaj dwie, trzy osoby z klasy, które po zapoznaniu się z główną ideą koła dobrowolnie zgłosiły na początku roku szkolnego chęć działania na rzecz biblioteki. Podstawowym zadaniem łączników jest przekazywanie informacji na temat działalności biblioteki wychowawcy oraz kolegom i koleżankom z klasy.

Przynależność do koło nie obciąża nikogo systematycznymi spotkaniami - zależy od Waszego wolnego czasu, który chcielibyście przeznaczyć na aktywne działanie. Spotkania uzależnione są od rodzaju podejmowanych działań, a ich częstotliwość jest ustalana w miarę potrzeb, tzn. nasila się w czasie realizowania różnego rodzaju akcji bądź przedsięwzięć.

Roczny plan pracy koła pozostaje otwarty i każdy może być jego kreatorem. Modyfikowany jest w zależności od wysuniętych propozycji działań; może być zmieniany raz w miesiącu.

Kto może być przyjacielem biblioteki?

Każdy - ponieważ każdy może tu znaleźć coś dla siebie. Z doświadczenia wiem, że najchętniej angażujecie się w pracę następujących grup: dekoracyjnej, artystycznej i informacyjnej. Najchętniej podejmowane przez Was działania to: przygotowywanie wystaw szkolnych, gazetek ściennych, udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, organizacja uroczystości szkolnych, współredagowanie witryny internetowej biblioteki, organizacja i udział w konkursach i innych akcjach bibliotecznych.

Zapraszam zatem wszystkich do pracy na rzecz koła przyjaciół biblioteki i czekam na ciekawe propozycje działań z Waszej strony. Dla najbardziej aktywnych przewidziane są dyplomy, podziękowania, nagrody książkowe oraz wpis ich działań do „Bibliotecznej karty informacyjnej” przeznaczonej dla wychowawcy. Swoje pomysły możecie zgłaszać do łącznika bibliotecznego bądź nauczycieli bibliotekarzy. Warto zostać przyjacielem biblioteki!

Opiekun koła - Halina Karpiuk, nauczyciel bibliotekarz.

Przydatne linki
Powered by Rafix®.