Inne

Jubileusz szkoły to ważne, historyczne wydarzenie w życiu każdej szkoły. Uczniowie klasy II LO wybrali ulubione książki do biblioteki i oznakowali je jubileuszowymi pieczęciami. To trwała pamiątka dedykowana szkolnej społeczności. Małgorzata Oleniak i Halina Karpiuk

 

  • praca5
  • praca4
  • praca3
  • praca2
  • praca1

Prezentacja do pobrania

Film.

Dzień bezpiecznego internetu - film

Dzień bezpiecznego Internetu 2015

  

Plan działań obchodów DBI 2015r. - Koło Przyjaciół Biblioteki:

1.      Opracowanie bibliografii na temat ochrony prywatności w Internecie (zagrożenia, badania, opinie) – udostępnienie uczniom, nauczycielom, zainteresowanym rodzicom.
2.      Zamieszczenie bibliografii na stronie internetowej biblioteki szkolnej.
3.      Ankieta dla uczniów ZSZ, Technikum, Liceum Ogólnokształcącego na temat zagrożeń w sieci.
4.      Edukacja Rodziców:

a) opracowanie i zaprezentowanie na spotkaniu z Rodzicami materiałów 

o zagrożeniach w sieci;

b) prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na temat zagrożeń w sieci.

c) Ankieta dla rodziców: Bezpieczny Internet

5.      Wystawa zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie: „ Zagrożenia
w sieci”.
6.      Gazetka na holu szkoły: „ Dzień Bezpiecznego Internetu 2015”.
7.      Prezentacja multimedialna pt. „ W sieci, nie wszystko złoto co się świeci”.
8.      Filmik na temat  ochrony prywatności w sieci.
9.      Wystawa plakatów na holu szkoły: „ Chroń swoją prywatność w sieci !”.
10.  Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez uczniów (prezentacja multimedialna „ W sieci, nie wszystko złoto co się świeci”, filmik na temat  ochrony prywatności w sieci). Ewaluacja działań.

 

Czytaj więcej: Dzień bezpiecznego Internetu 2015

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku święto obchodzone było pod hasłem „Książki dla nauki języków ojczystych”. Z tej okazji w bibliotece szkolnej przygotowano wystawę słowników i leksykonów dotyczących poprawności językowej. Inicjatorką tego pomysłu była p. Renata Holaczuk – nauczycielka języka polskiego. W bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia - zabawy i ćwiczenia językowe, dyskusje o poprawności językowej, rodzajach błędów i… pisaniu sms-ów z wykorzystaniem polskich znaków. Uczniowie zapoznali się także z genezą i znaczeniem tego święta.

  • cam00179

Dzień bezpiecznego Internetu 2014

1. Nagłośnienie akcji w szkole: wywieszenie informacji na drzwiach klasopracowni;

2. Wykonanie plakatów o tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu;

3. Wyeksponowanie informacji i plakatów na holu szkoły;

4. Wystawka zbiorów Biblioteki Pedagogicznej ( artykuły prasowe, płyty, księgozbiór) i udostępnienie zainteresowanym użytkownikom.

5. Przygotowanie nauczycielom pakietów informacyjnych na temat zagrożeń oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci, do wykorzystania lekcji wychowawczych.

6. Pogadanka korespondująca z wystawą prac uczniów - Nikodema, Jakuba, Damiana: wartości i zagrożenia płynące z oglądania Mangi/ Anime.

Czytaj więcej: DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W NASZEJ SZKOLE – 2014 R.

Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia 2013 r. dyrekcja szkoły, uczniowie niepełnosprawni wraz z nauczycielem opiekunami oraz rodzice uczestniczyli w konferencji zorganizowanej z okazji Włodawskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Zainteresowani poznali działalność stowarzyszeń działających we Włodawie : „Łączmy siły” i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro”. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Pokażmy sprawnym ludziom, że jesteśmy otwarci, wtedy i oni otworzą się na nas! ”. Podczas konferencji poruszono tematy: Niepełnosprawność, a samodzielność; Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi – realia a potrzeby; Nowości w udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu; Zasady rekrutacji i formy pomocy osobom niepełnosprawnym objętym opieką Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań”; Formy pomocy osobom niepełnosprawnym realizowane przez PCPR i MOPS w roku bieżącym oraz prognozy na rok 2014. Konferencję zakończyły wypowiedzi uczestników, którzy zwrócili uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych w powiecie włodawskim.

  • konferencja_z_okazji_wodawskiego_dnia_osb_niepenosprawnych_20131203_1827091316
  • konferencja_z_okazji_wodawskiego_dnia_osb_niepenosprawnych_20131203_1206886519

W marcu b.r. P. Renata Sidoruk i P. Sławomir Potapczuk przygotowali dla Was nową, bardzo interesującą wystawę na korytarzu szkoły pt. „Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka”.

Celem autorów wystawy jest przybliżenie postaci i działalności Henryka Goldszmita (pseud. Janusz Korczak) – wybitnego lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty i działacza społecznego, prekursora działań na rzecz praw dziecka, pioniera działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym, autora nowatorskich metod pedagogicznych.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczniów do zapoznania się z jego biografią, działalnością wychowawczą, literacką i dziennikarską, obejrzenia fotografii przedstawiających Starego Doktora i jego wychowanków z Domu Sierot oraz fotosów z filmu „Korczak” Andrzeja Wajdy, które zostały wyeksponowane na wystawie.

Przyjdź, przeczytaj, zobacz!

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do galerii, gdzie znajdują się zdjęcia z otwarcia wystawy.

Przydatne linki
Powered by Rafix®.